Maskingalleri
Konstruktör: Tommy Bach.
 
Stor hydraulisk pallvändare till wellpapp. Rullbandbana 2,7 meter bred. Maskinen är beräknad till att vända wellpapp för vidare transport till tryckmaskin. Danisco wellpappfabrik, Brøndby, Danmark.