Trågresare på Malaco
Limstiftsmaskin
Detalj av ovanstående limstiftsmaskin.
Ombyggnad av pallvändare.
Pallvändare
Pallvändare, modell jättestor.
Pallvändare i Tyskland.
Rippella.
Rippella.
Rippella
Pallvändare på Fazer.
Skamol.
Skamol igen.
Trågvändare på Soco Combipac.
Limstiftsmaskin.